Účetnictví, daňová evidence, mzdy
                                                         Helena Šimková

OSVČ v roce 2012

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění:
při vedlejší činnosti - bez záloh
při hlavní činnosti - 1 697 Kč
Maximální měsíční záloha na zdravotní pojištění - 20 361 Kč
Minimální měsíční záloha na sociální pojištění:
při vedlejší činnosti - 735 Kč (723 Kč do března 2012)
při hlavní činnosti - 1 836 Kč (1 807 Kč do března 2012)
Maximální měsíční záloha na sociální pojištění - 29 360 Kč (43 345 do března 2012)
Vedlejší činnost nepodléhá v roce 2011 zálohám a platbě sociálního pojištění, pokud roční vyměřovací základ (zisk) nepřesáhne částku 59 373 Kč
Vedlejší činnost nepodléhá v roce 2012 zálohám a platbě sociálního pojištění, pokud roční vyměřovací základ (zisk) nepřesáhne částku 60 328 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění - 115 Kč (pouze pro hlavní činnost)

Daňový kalendář na ÚNOR a BŘEZEN 2012

ÚNOR

čtvrtek 9.
spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování
                      záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011
                    - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20.
daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                       a z funkčních požitků
pátek 24.
spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
spotřební daň - daňové přiznání za leden 2012
                      -
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
                        zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2012
                                  – souhrnné hlášení za leden 2012
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012
středa 29.
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

BŘEZEN

čtvrtek 1.
daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12.
spotřební daň - splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
                    - podání oznámení platebního zprostředkovatele
úterý 20.
daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      a z funkčních požitků
                    - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2011
pondělí 26.
spotřební daň - daňové přiznání za únor 2012
                     - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
                        zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)
                     - splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2012
                                  – souhrnné hlášení za únor 2012
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012

Další užitečné informace najdete na těchto stránkách:
http://www.jakpodnikat.cz/ - Poradna pro podnikatele a OSVČ
http://business.center.cz/ - Zákony, vzory dokumentů, šablony smluv