Účetnictví, daňová evidence, mzdy
                                                         Helena Šimková

Služby

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů podle Vašich potřeb a požadavků
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení
 • zpracování závěrky daňové evidence a příprava podkladů pro zpracování přiznání k dani z příjmů
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrolám z úřadů
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů podle Vašich potřeb a požadavků
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení
 • zpracování roční účetní závěrky a příprava podkladů pro zpracování přiznání k dani z příjmů
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrolám z úřadů
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Mzdová agenda

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • přihlášky / odhlášky zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • vyhotovení výplatních pásek
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • zpracování evidenčních listů
 • vedení mzdových listů
 • příprava podkladů ke kontrolám z úřadů
 • zastupování na úřadech

Zpracování veškerých daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • přiznání k DPH a souhrnné hlášení
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň dědická a darovací
 • příprava přehledů SP a ZP

Zastupování při jednání s úřady

Zastupování před veškerými úřady (SSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, živnostenský úřad ...) probíhá v rozsahu plné moci udělené klientem.  


Ceny jsou určovány na základě individuální dohody s klientem. Záleží pouze na tom, zda si vyberete formu paušální nebo podle množství dokladů.

Pro zpracování účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd včetně všech souvisejících agend používám ekonomický systém POHODA.